Stalimport - Stale Żarowytrzymałe Gatunki

W naszej ofercie znajdują się blachy, pręty, płaskowniki oraz formatki w gatunkach : 1.4713 , 1.4724 , 1.4742 , 1.4746 , 1.4749 , 1.4762 , 1.4828 , 1.4841 , 1.4878

Grubość blach : od 0,8 mm do 40 mm
Standardowe arkusze : od 1000 x 2000 do 2000 x 6000

formaty niestandardowe cięte na zamówienie
Średnice prętów : od 8 mm do 100 mm
Długości prętów : od 3 mb do 6 mb
niestandardowe długości cięte na zamówienie

Stal żaroodporna to materiał charakteryzujący się doskonałą odpornością na działanie gazów utleniających w wysokich temperaturach, które prowadzą do powstania korozji.Właściwość ta powoduje, że stosuje się ją do produkcji różnego rodzaju pieców przemysłowych i kotłów parowych, wentylatorów, szyn, kołpaków oraz elementów transportowych, a więc w tych urządzeniach i wyrobach, których funkcjonowanie wiąże się z trudnymi warunkami w zakresie temperatury. W zależności od składu chemicznego można rozróżnić np. stale chromowe lub chromowo-niklowe, jednak bardziej rozpowszechniona jest klasyfikacja tych stali ze względu na ich strukturę. Rozróżnia się tu stale ferrytyczne, ferrytyczno-perlityczne, ferrytyczno-austenityczne i austenityczne.

H6S2 – Stal wysokostopowa – stal żaroodporna chromowo – krzemowa

( PN: H6S2 , W.nr: 1.4713 , PN EN: X10CrAlSi7 )
Stal stosowana na części nośne, podzespoły i części, urządzeń pracujące przy niewielkich obciążeniach. Odporna na działanie związków siarki, stal żaroodporna w powietrzu do temperatury 800°C

Własności H6S2 w podwyższonych temperaturach
600°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 20
700°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 5
800°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 1
Własności fizyczne stali H6S2 (1.4713,X10CrAl7, X10CrAlSi7)
Gęstość - 7,70 (g*cm3 )
Pojemność cieplna Cp 20-100oC - 500 ( J*kg-1 * K-1)
Przewodność cieplna λ - 35,60 (W*m-1 * K-1)
Współczynnik rozszerzalności liniowej α20-100°C - 11,0*10-6 (K-1)

H13JS – Stal wysokostopowa - stal żaroodporna chromowa z dodatkiem krzemu i aluminium

( PN: H13JS , W.nr: 1.4724 , PN EN: X10CrAlSi13 )
Stal o strukturze ferrytycznej, odporna na działanie gazów zawierających związki siarki i gazy redukujące, słabo odporna na działanie atmosfery nawęglającej, azotującej i węgloazotującej, przeznaczona na żaroodporne części kotłów i pieców przemysłowych, komór próżniowych itp. Żaroodporna w powietrzu do 950°C

Własności H13JS w podwyższonych temperaturach

600°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 34, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 29, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 13,2
700°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 10, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 8, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 3,7
800°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 4, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 3, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 1,3
900°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 1,5, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 1,5, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 0,6

Własności fizyczne stali

H13JS (1.4724,X10CrAlSi13, X10CrAl13, )Gęstość - 7,70 (g*cm3 )
Pojemność cieplna Cp 20-100oC - 500 ( J*kg-1 * K-1 )
Przewodność cieplna λ - 18,90 (W*m-1 * K-1 )
Współczynnik rozszerzalności liniowej α20-100°C - 10,0*10-6 ( K-1 )
Moduł sprężystości E 206 GPa
Kucie - 1100-800°C
Walcowanie 1100-800°C
Wyżarzanie zmiękczające – 800-850°C

H18JS - Stal wysokostopowa - stal żaroodporna chromowa z dodatkiem krzemu i aluminium

( PN: H18JS , W.nr: 1.4742 , PN EN: X10CrAlSi18 ) Ferrytyczna stal żaroodporna, odporna na działanie gazów zawierających związki siarki i gazy redukujące, słabo odporna na działanie atmosfery nawęglającej, azotującej i węgloazotującej, przeznaczona na żaroodporne części kotłów i pieców przemysłowych, komór próżniowych itp. stal żaroodporna w powietrzu do 1050°C.
Własności H18JS w podwyższonych temperaturach
600°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - -, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 29, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 13,2 700°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - -, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 8, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 3,7 800°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 4, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 3, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 1,3 900°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 1,5, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 1,5, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 0,6 1000°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 0,7 - wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 0,7 - wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 0,25
Własności fizyczne stali H18JS (1.4742,X10CrAlSi18, X10CrAl18 )
Gęstość - 7,60 (g*cm3 ) Pojemność cieplna Cp 20-100°C - 500 ( J*kg-1 * K-1 ) Przewodność cieplna λ - 18,90 (W*m-1 * K-1 ) Współczynnik rozszerzalności liniowej α20-100°C - 10,0*10-6 ( K-1 ) Moduł sprężystości E 206 GPa Kucie - 1100-800°C Walcowanie 1100-800°C Wyżarzanie zmiękczające – 800-850°C

H24JS - Stal wysokostopowa -stal żaroodporna chromowo-krzemowa z dodatkiem aluminium

( PN: H24JS , W.nr: 1.4762 , PN EN: X10CrAlSi24 ) Stal o strukturze ferrytycznej, odporna na działanie gazów zawierających związki siarki i gazy redukujące, słabo odporna na działanie atmosfery nawęglającej, azotującej i węgloazotującej, przeznaczona na żaroodporne części kotłów i pieców przemysłowych, żaroodporna w powietrzu do 1200°C.
Własności H24JS w podwyższonych temperaturach
600°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - -, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 29, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 13,2 700°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - -, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 8, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 3,7 800°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 4, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 3, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 1,3 900°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 1,5, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 1,5, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 0,6 1000°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 0,7 1100°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 0,3
Własności fizyczne stali H24JS (1.4762,X10CrAlSi25, X10CrAlSi24, X10CrAl24 )
Gęstość - 7,60 (g*cm3 ) Pojemność cieplna Cp 20-100oC - 500 ( J*kg-1 * K-1 ) Przewodność cieplna λ - 16,80 (W*m-1 * K-1 ) Współczynnik rozszerzalności liniowej α20-100°C - 10,0*10-6 ( K-1 ) Moduł sprężystości E 196 GPa Kucie 1050-600°C Walcowanie 1050-600°C Wyżarzanie zmiękczające – 850-900°C

H25T- Stal wysokostopowa o specjalnych własnościach - stal żaroodporna chromowa z dodatkiem tytanu

( PN: H25T , W.nr: 1.4746 , PN EN: X8CrTi25 ) Stal w gatunku H25T, jest stalą ferrytyczna, jest bardzo odporna na utlenianie, w atmosferach utleniających można jej używać do temperatury 1150°C, natomiast w atmosferach redukujących, nawęglających i zawierających związki siarki do 1000°C. Przy długotrwałej pracy w temperaturze od 400 do 550°C, lub powolnym chłodzeniu w tym zakresie temperatur, oraz w temperaturze normalnej, stal w tym gatunku jest bardzo  krucha. Przy wyższych temperaturach powyżej 550°C odznacza się znaczną ciągliwością. Stal ta nie utwardza się przy szybkim stygnięciu z wysokich temperatur i struktura jej nie może być rozdrobniona za pomocą obróbki cieplnej, wskutek czego powstają trudności przy jej spawaniu. W pracy przy temperaturach powyżej 950°C następuje rozrost ziarn, a dodatek tytanu do stali H25T ma przeciwdziałać rozrostowi ziarna. Gatunek ten wykazuje bardzo dużą odporność na korozyjne działanie gazów i może być stosowany wszędzie tam, gdzie nie wymaga się wysokich własności wytrzymałościowych przy wysokich temperaturach. Gatunek używany do produkcji mało obciążonych części pieców przemysłowych, narzędzia dla przemysłu szklarskiego, kosze do wypalania porcelany, osłony termoelementów, części aparatów do destylacji siarki, do przewodów w kopalniach siarki, wytwórniach wyrobów gumowych i rafineriach olejów mineralnych, części palników i zdmuchiwaczy sadzy, części pleców grzewczych i przewodów gorącego gazu itp.
Własności w podwyższonych temperaturach
600°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 29 700°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 10 800°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 4 900°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 1,5 1000°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 0,7
Własności fizyczne stali H25T
Gęstość - 7,70 (g*cm3 ) Pojemność cieplna Cp 20-100°C - 500 ( J*kg-1 * K-1 ) Przewodność cieplna λ - 16,80 (W*m-1 * K-1 )
Współczynnik rozszerzalności liniowej w zakresach temperatur
20 - 100°C  10,1 ∙ 10-6 1/°C 20 - 200°C  10,7 ∙ 10-6 1/°C 20 - 300°C  11,0 ∙ 10-6 1/°C 20 - 400°C  11,2 ∙ 10-6 1/°C 20 - 500°C  11,3 ∙ 10-6 1/°C 20 - 600°C  11,4 ∙ 10-6 1/°C 20 - 700°C  11,7 ∙ 10-6 1/°C 20 - 800°C  12,2 ∙ 10-6 1/°C 20 - 900°C  12,7 ∙ 10-6 1/°C 20 - 1000°C  13,4 ∙ 10-6 1/°C Twardość max 220 HB Moduł sprężystości E 206 GPa
Spawalność
Stal w gatunku H25T jest stalą trudno spawalną, wymaga zastosowania specjalnej technologii spawania, wymagane podgrzewanie przed i podczas spawania od 200 do 400°C. Po spawaniu należy przeprowadzić wyżarzanie w temperaturze 750 - 800°C a następnie studzić w powietrzu lub w wodzie. Dodatek tytanu w ilości 0,8 - 0,9 % służy do stabilizacji węgla co jednocześnie wpływa na poprawę spawalności. Kucie - 1100-800°C - grzać powoli do temperatury 850°C a następnie szybko do temperatury kucia Zmiękczanie 750-800°C - po kuciu chłodzić w popiele Stal po prawidłowo przeprowadzonej obróbce cieplnej ma strukturę ferrytyczną. Gatunek H25T lub odpowiednik ( 15X25T, 1.4746, 1.4749, X18CrN28, X8CrTi25 ) oferujemy jako: żaroodporne rury bez szwu gorącowalcowane, rury bezszwowe ciągnione na zimno, pręty walcowane, pręty kute, płaskowniki, blachy żaroodporne ( zimnowalcowane i gorącowalcowane ), oraz odkuwki swobodnie kute.

H20N12S2- Stal wysokostopowa o specjalnych właściwościach - stal żaroodporna chromowo-niklowo-krzemowa


( PN: H20N12S2 , W.nr: 1.4828 , PN EN: X15CrNiSi20-12 )

Stal w gatunku H20N12S2/1.4828 jest stalą austenityczną przeznaczoną do wyrobu silnie obciążonych części pracujących w wysokich temperaturach, żaroodporna w powietrzu do temperatury około 1050°C, odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących i węgloazotujących. Gatunek tej stali jest mało odporny na działanie gazów które zawierają związki siarki. Stal spawalna, podgrzewanie przy spawaniu oraz obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane. Kucie przy temperaturze 1150°C - 900°C, przesycanie w temperaturze 1050°C - 1100°C, chłodzenie w wodzie, wyroby o grubości do 2 mm należy chłodzić w powietrzu.

Własności H20N12S2 w podwyższonych temperaturach

600°C - wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 118, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 71
700°C - wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 44, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 23 
800°C - wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 18, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 7
900°C - wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 7, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 2 
1000°C - wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 1,5 , wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 0,3

Własności fizyczne stali

Gęstość - 7,80 (g*cm3 )
Pojemność cieplna Cp 20-100°C - 500 ( J*kg-1 * K-1 ) 
Przewodność cieplna λ - 14,70 (W*m-1 * K-1 ) 
Współczynnik rozszerzalności liniowej α20-100°C - 15,0*10-6 ( K-1 )

Moduł sprężystości E 196 GPa
Kucie - 1150-950°C - po kuciu chłodzić na powietrzu 
Walcowanie 1150-950°C -
Przesycanie 1100-1150°C - chłodzić w wodzie

H25N20S2 - Stal wysokostopowa o specjalnych własnościach - stal żaroodporna i żarowytrzymała chromowo-niklowo-krzemowa

( PN: H25N20S2 , W.nr: 1.4841 , PN EN: X15CrNiSi25-20 ) Austenityczna stal żaroodporna używana do wyrobu silnie obciążonych części urządzeń pracujących w wysokich temperaturach odporna na działanie atmosfer azotujących, nawęglających, węgloazotujących, słabo odporna na gazy zawierające związki siarki. Stal żaroodporna w powietrzu do temperatury 1150°C, żarowytrzymała do temperatury około 700°C.
Własności H25N20S2 w podwyższonych temperaturach
600°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 98, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 118, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 71 700°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 44, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 39, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 18 800°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 20, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 18, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 7 900°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 9, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 7, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 2,5 1000°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 4, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - 1,5 , wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - 0,3 1100°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 1,5 , wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - - , wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - - 1200°C - granica pełzania R1/1000 ,MPa - 0,5 , wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa - - , wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa - -
Własności fizyczne stali (1.4841,X15CrNiSi25-20, AISI 310S, AISI 310, AISI 314)
Gęstość - 7,80 (g*cm3 ) Pojemność cieplna Cp 20-100°C - 500 ( J*kg-1 * K-1 ) Przewodność cieplna λ - 14,70 (W*m-1 * K-1 ) Współczynnik rozszerzalności liniowej α20-100°C - 15,0*10-6 ( K-1 )
Spawanie
Stal 1.4841, X15CrNiSi25-20, AISI 314, AISI 310S, AISI 310,  najczęściej spawa się łukowo elektrodami otulonymi, łukiem krytym a także w słonie gazów argonu i helu. Materiały te nie potrzebują przed spawaniem wstępnego podgrzewania - należy stosować cienkie elektrody aby zminimalizować doprowadzenie ciepła. Gatunek o spawaniu nie wymaga obróbki cielnej, chyba że spawane podzespoły mają pracować w środowisku wywołującym korozję międzykrystaliczną, czyli np. w środowisku kwaśnych kondensatów. W taki przypadku spawane części, należy wyżarzać w czasie 10-30 minut w temperaturze 1050 - 1100°C, a następnie chłodzić w wodzie lub w strumieniu powietrza ( zależnie od grubości spawanych elementów ). Nie jest zalecane stosowanie spawania gazowego ani w osłonie CO2 Moduł sprężystości E 196 GPa Kucie - 1150-800°C - po kuciu chłodzić na powietrzu Przesycanie 1050-1100°C - chłodzić w wodzie

Zamów U Nas Już Teraz

Rodzaje Wykończeń Powierzchni

Symbol Warunki Wykończenie Powierzchni Opis
1D
Hot rolled, heat treated, pickled
Free of scale
Usually standard for most steel
grades; also common finish for
further processing.
1C
Hot rolled, heat treated, not descaled
Covered with rolling scale
Suitable for parts which will be
descaled or machined in subsequent
production or for certain
heat- resisting applications.
1C (HOT)
Hot rolled, heat treated, not descaled
Covered with rolling scale
Suitable for parts which will be
descaled or machined in subsequent
production or for certain
heat- resisting applications.
2C (COLD)
Cold rolled, heat treated, not descaled
Smooth with scale from heat treatment
Suitable for parts which will be
descaled or machined in subsequent
production or for certain
heat - resisting applications.

Strona Internetowa

Dane Kontaktowe

  • +48 730344730
  • 54 2873109
  • 54 2873110
  • 54 2873111

@ POWH STALIMPORT Marcinkowski &W sp.j. All Rights Reserved.

Developed and maintained by Stromk