Stal Żaroodporna 1.4713 H6s2 X10CrAlsi7

Gatunek stali żaroodpornej ferrytycznej wykazujący odporność na związki siarki, gazy, który w środowisku nieagresywnym może pracować w temperaturze rzędu 800℃. Podczas spawania oraz w procesie gięcia i łączenia wymaga podgrzania do określonej temperatury.

1.4713 H6S2 to gatunek wykorzystywany do produkcji el. nośnych, kotłów parowych, sit oraz części w przemyśle metalurgicznym, stoczniowym, offshore, maszynowym, chemicznym.

Własności fizyczne i mechaniczne stali żaroodpornej H6S2 1.4713 X10CrAlSi7 :

  • Granica plastyczności, Rp0,2:>220MPa
  • Twardość, HB :<192
  • Wytrzymałość na rozciąganie, Rm: 420-620MPa
  • Wydłużenie przy zerwaniu A5:>20%
  • Współczynnik przewodzenia ciepła 23[W/(mxK)]
  • Ciepło właściwe przy 20℃ 450[J/(kg x K)]
  • Opór właściwy

Więcej na temat stali żaroodpornej znajdziesz na naszej głównej stronie.

Scroll to Top